Оферта

                                                                     Договір публічної оферти

1. Загальні положення.

Інтернет-магазин http://www.garrys.com.ua (далі - Продавець), публікує цей договір, який є публічним договором-офертою (далі Договір) і має відповідну юридичну силу, про продаж товарів, представлених на офіційному інтернет-сайті Продавця на адресу як фізичних, так і юридичних осіб (далі Покупець).

Відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (далі - ЦКУ) та Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103, даний документ є офертою, а факт вчинення покупцем замовлення, в усній (по телефону або в магазині, офісі) або письмовій (через сайт або електронну пошту) формі, і отримання даного замовлення Продавцем - є повним і безумовним прийняттям даного публічного договору та інформації, викладеної на сайті.

Використання послуг і покупка товарів, послуг інтернет-магазином http://www.garrys.com.ua передбачає згоду особи, яка користується послугами або купує товар з правилами, термінами, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному документі.

Приймаючи цей договір, Покупець підтверджує, що:

А) на момент покупки товару йому виповнилося 18 років;

Б) інформація, яка надається при замовленні товарів або послуг, є правильною і актуальною;

В) надана контактна інформація може бути використана з метою інформування про зміни в роботі, акційні пропозиції або іншої інформації, пов'язаної з діяльністю продавця.

На підставі вищесказаного, уважно ознайомтеся з даним договором (публічною офертою) і якщо ви не згодні з будь-яким з пунктів оферти, будь ласка, покиньте сайт.

У цьому Договорі, якщо зміст не вимагає іншого, терміни слід тлумачити таким чином:

«Оферта» - публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі, з метою укласти договір купівлі-продажу, на існуючих умовах, зазначених в Договорі.

«Товар» - перелік найменувань асортименту, представлений на офіційному сайті Продавця, але не обмежується тільки сайтом.

«Продавець» - компанія, що реалізує Товар, представлений в інтернет-магазині, але не обмежується тільки сайтом.

«Покупець» - фізична або юридична особа, вступили в договірні відносини з Продавцем на умовах, зазначених в Договорі.

«Акцепт» - повне і беззастережне прийняття Покупцем умов Договору.

«Замовлення» - окремі позиції з асортиментного переліку Товару, зазначені Покупцем при розміщенні заявки на інтернет-сайті Продавця або замовлені будь-яким іншим способом.

«Кур'єрська доставка» - безпосередня передача товару від продавця до покупця незалежним підрядником, який надає послуги Продавцю відповідно до окремого укладеного договору. Продавець не здійснює самостійно доставку товару.

«Інтернет-магазин» - веб-сторінка продавця http://www.garrys.com.ua

«Місце продажу Товару» - заклад громадського харчування (ресторан) Продавця.

2. Предмет договору.

2.1. Продавець здійснює продаж Покупцеві Товару, відповідно до чинних на момент здійснення замовлення цінами, а Покупець має право оплатити і прийняти Товар відповідно до умов цього Договору.

2.2. Даний договір є офіційним документом Продавця і є невід'ємною частиною оферти.

2.3. Продаж товару здійснюється в установі Продавця.

3. Момент укладання договору.

3.1. Текст договору є публічною офертою (відповідно до статей 633, 643 Цивільного кодексу України та Правил продажу товарів на замовлення поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103).

3.2. Факт оформлення замовлення у Продавця, як самостійно, так і за допомогою оператора, є беззаперечним прийняттям умов даного Договору, і Покупець надалі виступає як особа, яка вступила в договірні відносини. Покупець зобов'язується самостійно знайомитися з умовами договору, продавець не зобов'язаний інформувати Покупця про наявність договору.

3.3. Моментом вступу Покупця в договірні відносини з Продавцем вважається момент замовлення Товару, незважаючи на спосіб замовлення і форму оплати.

3.4. На письмову вимогу Покупця Продавець оформляє договір з підписами сторін.

3.5. Покупець самостійно і за власним бажанням зв'язується з продавцем, що означає, що покупець ознайомився з даним договором і погоджується з ним.

4. Ціна товару.

4.1. Ціни в інтернет-магазині вказані в національній валюті України (гривня) за одиницю товару відповідно до існуючого прейскурантом.

4.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення замовлення без попередження Покупця.

4.3. Остаточною є ціна, зазначена менеджером при оформленні замовлення.

4.4. Ціни, зазначені на сайті http://www.garrys.com.ua носять ознайомчий характер.

5. Оплата товару.

5.1. При готівковій формі оплати Покупець зобов'язаний сплатити Продавцю ціну товару в момент його передачі, якщо інше не передбачено домовленістю або договором між сторонами.

5.2. Оплата товарів та послуг інтернет-магазину http://www.garrys.com.ua здійснюється в національній валюті України відповідно до цін і тарифів, встановлених на момент покупки товарів або отримання послуг.

5.3 Оплата товарів і послуг інтернет-магазину http://www.garrys.com.ua здійснюється відповідно до розділу «доставка, оплата і ціни», опублікованому на сайті http://www.garrys.com.ua. Оплата зараховується тільки за умови дотримання порядку, опублікованому на сайті.

5.4. У разі несплати, неповної або несвоєчасної оплати інтернет-магазин http://www.garrys.com.ua залишає за собою право ненадання товару, призупинення або повного невиконання взятих на себе зобов'язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення / дій.

5.5. Товари та послуги гарантуються і надаються тільки за фактом отримання оплати інтернет-магазином http://www.garrys.com.ua (при наявності товару на момент фіксування оплати Продавцем у імпортера, фізичної наявності товару на складі продавця, можливості його доставки на склад Продавця або за адресою зазначену Покупцем). До моменту отримання оплати інтернет-магазин http://www.garrys.com.ua не несе ніяких зобов'язань перед Покупцем товарів і послуг, замовлених Продавцем.

5.6. При безготівковій формі оплати обов'язок Покупця по сплаті вартості товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

5.7. При безготівковій формі розрахунку Покупець зобов'язаний пред'явити менеджеру або кур'єру документ, що підтверджує факт оплати Товару (платіжне доручення, квитанція про сплату т.д.).

5.8. Ціни на будь-які позиції Товару можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку. У разі зміни ціни на замовлення позиції Товару до оплати Замовлення, Продавець зобов'язаний в найкоротші терміни повідомити Покупця про такі зміни. Покупець має право підтвердити або анулювати замовлення. У разі відсутності зв'язку з Покупцем Замовлення вважається анульованим протягом 24-х годин з моменту зміни ціни на товар.

6. Доставка товару.

6.1. Покупець має право отримати замовлений ним товар за допомогою самостійного вивезення (самовивезення) із закладу громадського харчування (ресторану) Продавця, або скористатися послугами кур'єрської доставки. Продавець самостійно не здійснює доставку замовленого Товару Покупцю.

6.2. Самовивіз здійснюється Покупцем із закладу громадського харчування (ресторану) Продавця, який буде зазначений у замовленні.

6.3. Кур'єрська доставка замовлення Покупцеві здійснюється за погодженням з Покупцем і за вказаною ним адресою.

6.4. Доставка замовленого товару здійснюється в межах м Полтава, якщо інше не передбачено попередньою домовленістю між сторонами.

7. Продаж товару і послуг.

7.1. Інтернет-магазин http://www.garrys.com.ua не гарантує безумовне виконання замовлення. Всі послуги та товари надаються за принципом «як є». Задіяні технічні системи (веб-сторінка і сам сайт http://www.garrys.com.ua) можуть включати невиявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення, покупки товару або його несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором або ж обставини непереборної сили.

7.2. У разі неможливості або несвоєчасного виконання прийнятих на себе зобов'язань за обставин, викладених у п.7.1 (виключаючи «форс-мажор») інтернет-магазин http://www.garrys.com.ua несе відповідальність в межах сум, отриманих від клієнтів в як оплату за товари або послуги.

7.3. Інтернет-магазин http://www.garrys.com.ua не несе і ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за рамки сум, отриманих від клієнта в якості оплати за товари і послуги.

7.4. Інтернет-магазин http://www.garrys.com.ua залишає за собою право відмовити в наданні послуг або продажу товару Покупцеві на свій розсуд.

7.5. Грошові кошти, сплачені Покупцем, не повертаються в наступних випадках:

А) відмова клієнта від отриманої послуги або товару після оплати і отримання від кур'єра;

Б) за рішенням суду;

В) якщо даний товар є належної якості.

7.6. Місце продажу Товару є закладом громадського харчування (ресторан) Продавця.

8. Повернення і обмін Товарів
8.1. Повернення Товару належної якості не допускається, оскільки Товар має індивідуально-визначені властивості, і може бути використаний виключно купують його Покупцем.

8.2. Продавець зобов'язаний передати Покупцю Товари, які повністю відповідають його замовлення, якість яких відповідає інформації, представленої Покупцеві при укладенні договору роздрібної купівлі-продажу дистанційним способом, а також інформації, доведеної до його відома при передачі Товарів (на етикетці або вкладиші, прикріплених до Товарам або їх упаковці, або іншими способами, передбаченими для окремих видів товарів).

8.3. При отриманні Товарів Покупець перевіряє відповідність отриманих Товарів своє замовлення, комплектність і відсутність претензій до зовнішнього вигляду доставлених Товарів протягом 10 (Десяти) хвилин після отримання Товарів.

8.4. У разі отримання неякісних Товарів, або невідповідності отриманих Товарів замовленому (відсутність заявлених інгредієнтів в Товарі), Покупець має право вимагати заміни таких Товарів Товарами належної якості відразу протягом 5 (п'яти) хвилин після перевірки відповідності отриманого Товарів.

8.5. У разі невиконання порядку пред'явлення претензії Покупця за зовнішнім виглядом Товарів і їх комплектності, передбачених пунктом 8.3, пунктом 8.4 цієї оферти, претензії не приймаються.

9. Відповідальність перед третіми особами.

9.1. Інтернет-магазин http://www.garrys.com.ua не несе ніякої відповідальності за використання або подальше використання товарів і послуг, придбаних у інтернет-магазині http://www.garrys.com.ua і з його допомогою.

9.2. Інтернет-магазин http://www.garrys.com.ua не несе відповідальності за зміст і якість, проданих товарів за умови наявності сертифікатів імпортера і документів, що підтверджують придбання даної продукції в імпортера.

10. Права та обов'язки Сторін.

10.1. Продавець зобов'язується:

10.1.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

10.1.2. Надати Покупцеві можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, вказаними на сайті (http://www.garrys.com.ua). Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з виконанням замовлення.

10.1.3. Продавець залишає за собою право невиконання замовлення в разі виникнення форс-мажорних обставин.

10.1.4. Продавець залишає за собою право змінювати цей Договір в односторонньому порядку до моменту його укладення.

10.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне використання товарів Покупцем, замовлених в інтернет-магазині.

10.3. Продавець має право передати свої права і обов'язки по виконанню Замовлень третім особам.

10.4 Покупець зобов'язується:

10.4.1. До моменту звернення в інтернет-магазин http://www.garrys.com.ua ознайомитися зі змістом Договору-оферти, умовами оплати та доставки на сайті магазина.

10.5. Право власності на Замовлення, а також ризик його випадкового пошкодження або втрати переходять до Покупця з моменту передачі товару.

11. Форс-мажорні обставини.

11.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за умовами договору на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.д.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії і т.д.), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції , заборони на торгівлю та інше). Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик за результатами форс-мажорних обставин.

12. Авторські права.

Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені на сайті інтернет-магазину (http://www.garrys.com.ua), є власністю продавця та / або його постачальників і виробників Товару.

13. Інформація та її використання.

13.1. Покупець зобов'язаний надати точну і правдиву інформацію в кількості, необхідній для надання послуг та / або покупки товару, які він отримує або купує. Інформація, надана Покупцем, при необхідності може бути опублікована у відкритих джерелах.

13.2. Інтернет-магазин garrys.com.ua має право на свій розсуд вимагати від Покупця документального підтвердження автентичності наданої інформації.

13.3. Надання неточної інформації або ненадання такої інформації на вимогу інтернет-магазину http://www.garrys.com.ua може служити приводом для призупинення надання послуг або продажу товару. При цьому інтернет-магазин http://www.garrys.com.ua не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані Покупцем у разі призупинення невиконання послуг або не продажу товару за умови невиконання пункту 13.1.

13.4. Продавець збирає і обробляє персональні дані Покупців (а саме: прізвище, ім'я, по батькові Покупця, адреса доставки, контактні телефони, адресу електронної пошти і т.д.) з метою:

- виконання умов даного Договору;

- доставки Покупцеві замовленої ним продукції.

13.5. Здійснюючи Замовлення Товару через інтернет-магазин http://www.garrys.com.ua, Покупець дає згоду на збір і обробку такої інформації.

13.6. Доступ до персональних даних Покупця мають тільки особи, які безпосередньо залучені до виконання Замовлення.

13.7. Продавець зобов'язується: дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Покупців; не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних Покупців третіми особами; виключити доступ до персональних даних Покупців, осіб, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлення, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.